Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Πρόγραμμα 2ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, 24-25.11.2023, Αθήνα

Το 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Νοεμβρίου 2023 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διοργανωτές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης & το Εργαστήριο Μελέτης Συλλογικών Πρακτικών για τον Χώρο και την Ανάπτυξη “Co-Space”

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία” 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

P2P Lab διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα, Ιωάννινα, συνεργάτες πολυάριθμων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Σε συνεργασία με

Πανελλήνιο Σύλλογο Φοιτητών/τριών και Αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.)

ΚΑΛΟΜΑΘΕ (Εκπαιδευτική Πλατφόρμα)

Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

COMMONSPACE

DOCK Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

ELECTRA Energy

OPEN LAB Athens

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου:

https://commonsse.academickalo.gr/programma-synedriou/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου