Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Η Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας στο GreenWave Festival, 13-15.9.2023

Η Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο GreenWave Festival, 13 έως 15 Σεπ. 2023, πάρκο ΧΑΝΘ.

Σε περίπτερα:

- η Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας

- το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. "UnivSSE Coop"

- η Κοινοπραξία φορέων Κ.ΑΛ.Ο. "Τα πάντα RE"

- η Ενεργειακή Κοινότητα Θεσσαλονίκης - Κεντρικής Μακεδονίας.


Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

Η ΕΝ ΚΑΛΟ ΚΕΜ θα συμμετέχει στο GreenWave Festival, 13-15.9.2023


Η Ένωση φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας "ΕΝ ΚΑΛΟ ΚΕΜ" θα συμμετέχει με περίπτερο στο GreenWave Festival, που θα γίνει από Τετάρτη 13 έως Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, στο πάρκο ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη.