Χρήσιμο υλικό για την Κ.ΑΛ.Ο.

 

 1. ΕΕΤΑΑ, Τοπική αυτοδιοίκηση και ΚΑΛΟ, Αθήνα, 2021 
 2. ICA, Ερμηνευτικές Οδηγίες για τις Συνεταιριστικές Αρχές,  International Co-operative Alliance, 2015, Κοινωνική Οικονομία, 7, 2016
 3. Νόμος 1667/1986 - ΦΕΚ 196/Α/6-12-1986, Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις
 4. Νόμος 2716/1999, άρθρο 12, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, ΦΕΚ Α96, 17.5.1999
 5. Νόμος 4384/2016 - ΦΕΚ 78/A/26-4-2016, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις 
 6. Νόμος 4423/2016, Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α182, 27.9.2016
 7. Νόμος 4430/2016 - ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις 
 8. Νόμος 4513/2018 - ΦΕΚ 9/Α/23.01.2018, Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις
 9. ΥΠΕΚΑΑ, Ετήσια Έκθεση 2017 και Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 2017-2023, Αθήνα, 2017
 10. ΥΠΕΚΑΑ, Έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα (2017), Αθήνα, 2018
 11. ΥΠΕΚΑΑ, Ετήσια Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο. 2018, Αθήνα, 2018
 12. ΥΠΕΚΑΑ, Υφιστάμενη κατάσταση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, Αθήνα, 2019
 13. ΥΠΕΚΑΑ, Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο. ετών 2019-2020, Αθήνα, 2020Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου